Hitta en terapeut

Här hittar du terapeuter som bedriver emotionellt fokuserad terapi (EFT) med inriktning på parterapi, individuell terapi eller familjeterapi. Terapeuterna är uppdelade i följande utbildningsnivåer:

  • Grundkurs i EFT– grundläggande kunskaper i metoden.
  • Fördjupningskurs + handledning i EFT  –  gått fördjupningskurs och genomgått minst 8 timmar handledning för EFT-handledare.
  • Certifierad EFT-terapeut– en terapeut som genomgått ett kliniskt prov som visar på att terapeuten behärskar metoden.
  • EFT-handledare– en terapeut som har så mycket erfarenhet av metoden att denna även hjälper andra terapeuter i det kliniska arbetet.